Konsultationsformer

Bestilt konsultation 

Til alle problemer og symptomer, der ikke er akutte.
Til kontroller, opfølgninger, prøvesvar, blodprøver, børneundersøgelser, årskontroller, helbredsundersøgelser, samtaleterapi, , attester, vaccinationer.

En bestilt tid varer 10-15 minutter inklusiv journalskrivning.

Det er vigtigt for os at levere højeste kvalitet i undersøgelse og behandling. Vi gør vores bedste for at nå det, du kommer med, og når vi ikke det hele, får du nye tider. Til gavn for dig, dit helbred og højeste kvalitet i behandlingen.

Bestil tid til konsultation via fanen “Tidsbestilling”.

Akut konsultation

Åben konsultation til akut opstået sygdom.

En akuttid er en kort tid

Sygebesøg:

Sygebesøg skal altid bestilles via telefon. Vi foretager sygebesøg, når en patients grundtilstand gør det umuligt at møde i klinikken, fx ældre gangbesværede patienter eller plejehjemsbeboere. Det er lægen, der vurderer, om et sygebesøg er påkrævet. Det vil som udgangspunkt være bedst for dig at komme i klinikken, da mulighederne for undersøgelser og prøver er bedre.