MEDDELELSER FRA LÆGEN:

Vi henstiller til at man opretter sig med bruger og password påhjemmesiden, dette er nemmere tidsbestilling, e-mailkonsultation mv.

Vi har generelt mange opkald på telefonen, hav tålmodighed, vi arbejder så hurtigt vi kan!

Receptfornyelse af afhængighedsskabende præparater (fx: Sovepiller, beroligende eller stærk smertestillende medicin)

Grundet nye, strammere retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen vedrørende denne type medicin, skal alle receptfornyelse fremadrettet ske ved personligt fremmøde i lægeklinikken, og alle skal mindst 1 gang årligt have en konsultation ved lægen vedrørende dette.

Sygebesøg:

Sygebesøg skal altid bestilles via telefon. Vi foretager sygebesøg, når en patients grundtilstand gør det umuligt at møde i klinikken, fx ældre gangbesværede patienter eller plejehjemsbeboere. Det er lægen, der vurderer, om et sygebesøg er påkrævet. Det vil som udgangspunkt være bedst for dig at komme i klinikken, da mulighederne for undersøgelser og prøver er bedre.

Svar på blodprøve, røntgen, smear eller andre parakliniske undersøgelser:

Som udgangspunkt opfordres patienterne til at efterspørge svarene på telefon +45 33 24 78 00 eller ved konsultation. Ved ferietid og mistænkelige prøveresultater lægges der en klar plan med patienten, at patienten er orienteret i prøveforløbet og svarangivelsen. Ved ferietid angives det på hjemmesiden og telefonsvaren, at patienterne skal tage kontakt til den vagthavende vagtringslæge på telefonnumer +45 70 26 40 20, der har adgang til laboratoriesvar.

Ved henvisning til kræft-pakkeforløb er der aftalt en grundig tidshorisont med patienten for svarangivelse. Hvis en tidshorisont på 1 uge overskrides ved mistænkt kræft eller anden alvorlig sygdom opfordres patienten til at tage kontakt til os med det samme.

Tilsynsrapport for Lægeklinikken v/ Speciallæge Shabbir Ahmed ApS

Nye patienter:

Vi har lukket for tilgang af nye patienter.